Nieuwsarchief

 

U kunt hier eerder uitgebrachte nieuwbrieven downloaden:

 • Maart 2008
  • Rente op personeelslening; normrente hoger, aanpassen overeenkomsten
  • Kostenvergoeding vooraf specificeren
  • Uitbreiding bestuurdersaansprakelijkheid
  • Geïndividualiseerde naheffingsaanslagen nodig voor verhaal loonheffing
  • Eindheffing bij overschrijding 30%-regeling
 • December 2007
  • Einde inhoudingsplicht DGA / doorbetaaldloonregeling
   • Verval van inhoudingsplicht per 1 januari 2008
   • Aanslag inkomstenbelasting
   • Doorbetaald loonregeling
 • Juni 2007
  • Doorbetaald loonregeling en pensioen van de DGA
  • Dienstbetrekking voor accountant met eigen klanten
  • Boete bij niet tijdige aanmelding Zorgverzekeringswet
  • Verdere verruiming regeling bedrijfsfitness
  • DGA pensioen afstorten bij echtscheiding
 • December 2006
  • Verruiming regels kostenvergoeding per 2007 / check vaste kostenvergoedingen
  • Kinderopvang 2007 / werkgeversbijdrage via WW, pas regelingen aan
  • Eindheffing kerstpakket
  • Nieuw jaar, nieuwe VAR nodig
  • Verhalen WGA-premie uit netto loon
 • Juni 2006
  • Dienstverlening aan huis / geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen
  • Maatregelen fiscale vereenvoudiging / het killen van een Paarse Krokodil
  • Eerstedagsmelding vanaf 1 juli
  • Verkeersboetes niet op werknemer te verhalen?
  • Geen premies werknemersverzekeringen voor meewerkende familieleden
 • Mei 2006
  • Personeelsreizen en extra’s voor relaties
  • Verruiming bedrijfsfitness
  • Actualiteiten dienstbetrekking/voortgezette dienstbetrekking en persoonlijk verrichten van arbeid
  • Groot bedrijfslogo niet per definitie werkkleding
  • Levensloopregeling en DGA
 • December 2005
  Per besluit van 8 december jl. (DGB2005/6722M) heeft de staatssecretaris van Financiën het concept-besluit van 31 augustus 2005 bekrachtigd per 1 januari 2006, alsmede het opgeschorte besluit van 26 mei 2006. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de gevolgen.
 • Nieuwsbrief november 2005
  • Aanpassing pensioenregeling aan ‘Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie levensloopregeling’ (VPL)
  • 30%-regeling update
  • Eindheffing bij ontslagvergoedingen / stand van zaken
  • Actualiteit auto van de zaak / Verklaring geen privé-gebruikauto van de zaak, over bijtelling geen premies werknemersverzekeringen
  • Begrip werkkleding / per kledingstuk
  • Uitbreiding bestuurdersaansprakelijkheid
  • Gunstiger berekeningswijze voorkoming dubbele belasting
 • Nieuwsbrief juli/augustus 2005
  overbruggingsvoorzieningen vanaf 1 januari 2006, eindheffing bij ontslagvergoedingen uitgesteld tot nader order, beperking uitstel van loon alleen voor directeur/grootaandeelhouder, vrijval spaarloon per 1 september 2005
 • Nieuwsbrief mei 2005
  special strafheffing bij ontslaguitkeringen
 • Nieuwsbrief april 2005
  valse inkoopfacturen niet zonder meer zwart loon, arbeidsvoorwaarden buitenlandse werknemers, bestuurdersaansprakelijkheid, beoordeling arbeidsverhouding, reiskostenvergoedingen buitenland
 • Nieuwsbrief maart 2005
  backservice voor fictieve dienstjaren, levensloopregeling, geschenken collega’s onbelast, S&O-afdrachtsvermindering, UWV eigen controleplicht
 • Nieuwsbrief jan/februari 2005
  overdracht pensioen bij wisselen werkgever, verzekeringsplicht en aandelenbezit, zakendoen met zelfstandigen, werkruimte vanaf 2005, geldlening aan werknemers, kinderopvang, vaste kostenvergoedingen, levensloopregeling
 • Nieuwsbrief augustus/september 2004
 • Nieuwsbrief juli 2004
 • Nieuwsbrief juni 2004
 • Nieuwsbrief mei 2004
 • Nieuwsbrief april 2004
 • Nieuwsbrief maart 2004