Copyright

 


Agerbeek Advies doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

Agerbeek Advies is niet aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

 

Het copyright op alle bestanden berust bij Agerbeek Advies. U mag deze downloaden voor eigen gebruik, maar het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Agerbeek Advies gepubliceerde bestanden of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.