Voor zakelijke dienstverleners

 

Voor fiscaal advies en ondersteuning op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en employee benefits kunt u Agerbeek Advies inschakelen als een aanvulling op uw eigen deskundigheidsgebieden.

 

Het uitgangspunt van onze dienstverlening is dat uw cliënten worden bediend via uw kantoor. U bepaalt hierbij zelf in hoeverre er contact is met uw cliënten. Wij zorgen ervoor dat uw dienstverlening verder geoptimaliseerd kan worden en dat u uw cliënten hoogwaardig en pro-actief kunt adviseren.

 

Uw dienstverlening aan uw cliënten staat centraal. Wij voorzien u tijdig van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot loonbelasting, sociale verzekeringen en mogelijke adviespunten. Zo kunt u uw cliënten deskundig en specialistisch adviseren.

 

In overleg met u worden vooraf duidelijke en heldere afspraken gemaakt over de werkwijze, de samenwerkingsvorm, de doorlooptijd en de honorering. Wij zijn hierbij uw samenwerkingspartner en nooit uw concurrent.

 

| naar overzicht diensten |