Diensten en aandachtsgebieden

 

Diensten en aandachtsgebieden waarbij Agerbeek Advies u kan ondersteunen of adviseren:

 • Tax audits (inventariseren en optimaliseren fiscale positie arbeidsvoowaarden en risico-analyse) en due diligence-onderzoeken
 • Werknemersregelingen / arbeidsvoorwaarden
 • Opstellen van overeenkomsten m.b.t. arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen
 • Begeleiden en afwikkelen looncontroles belastingdienst en UWV
 • Bezwaar- en beroepsprocedures belastingdienst en UWV
 • Pensioenregelingen (in eigen beheer)
 • Fiscaal vriendelijk, optimaal en flexibel belonen
 • Grensoverschrijdende arbeid en loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • DGA-problematiek
 • Managementconstructies
 • Wet ketenaansprakelijkheid (WKA), inleenaansprakelijkheid en Wet bestuurdersaansprakelijkheid (WBA)
 • Arbeidsrecht (bijv. CAO-toepassingen, afvloeiingsregelingen)
 • Advisering en de afwikkeling van 30%-regelingen
 • Verzorgen lezingen, workshops en seminars
 • Voorlichting (brochures, memo´s en mailingen)

Producten