Exclusief voor klanten

 

Onderstaande producten zijn alleen op te vragen voor onze klanten. U heeft een inlognaam en wachtwoord nodig om deze documenten te kunnen raadplegen. Bent u klant, maar heeft u nog geen inlognaam, stuur dan een email naar info@agerbeekadvies.nl. Wij maken het dan zo snel mogelijk in orde.

 • Pensioen in eigen beheer en advisering (juli 2005) .
  Notitie m.b.t. mogelijkheden om pensioenaanspraken DGA en voorziening in eigen beheer te optimaliseren.
 • Checklist Loonbelasting/Sociale verzekeringen 2006
 • Checklist Keten- en inlenersaansprakelijkheid 2005
 • Cliëntbrief Levensloopregeling (oktober 2005)
  Ten behoeve van voorlichting aan cliënten met hoofdlijnen en aandachtspunten bij introductie levensloopregeling.
 • Standaard Levensloopregeling (Februari 2006).
  • Informatie
   Hierin wordt tbv van medewerkers kort uiteengezet wat de levensloopregeling inhoudt en wat de stappen zijn die ondernomen moeten worden.
  • Levensloopregeling
   In de eerste deel wordt uitvoerig ingegaan op de werking van de levensloopregeling en wat de gevolgen zijn voor o.a. belasting en sociale premies. Het tweede deel bevat een levensloopreglement. Het is bedoeld als standaardreglement, op een aantal plaatsen zijn cursief een aantal optionele zaken genoemd (niet uitputtend). In het reglement wordt niet ingegaan op eventueel te stellen voorwaarden en procedures mbt het daadwerkelijk opnemen van verlof , maar wordt verwezen naar de arbeidsvoorwaarden.
  • Mutatie/deelnameformulier
   Dit formulier maakt deel uit van de regeling .