Quick scan

 

Onderdeel van onze dienstverlening is het verzorgen van een ´quick scan´ op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen. Aan de hand van een checklist worden alle aspecten van de arbeidsvoorwaarden en beloningsstructuur van een werkgever doorgenomen. In een schriftelijke rapportage wordt een uiteenzetting gegeven van de punten waar risico’s bestaan met betrekking tot (eventuele controles van) belastingdienst en UWV, evenals waar nog (niet of onvolledig benutte) mogelijkheden liggen op het gebied van employee benefits.

 

Een quick scan vormt meestal een uitstekend vertrekpunt voor nadere adviestrajecten bij de betreffende werkgever. Op deze wijze kunt u de dienstverlening van uw kantoor optimaliseren.