Adviesabonnement

 

Onze dienstverlening vindt in principe plaats op basis van een uurtarief. Maar u kunt ook een adviesabonnement afsluiten. Hiermee bent u altijd verzekerd van een snel antwoord en advies. Daarnaast heeft u tegen geringe kosten altijd mogelijkheden tot een second opinion of klankborden over praktijkvraagstukken en vaktechnische vragen. Bovendien ontvangt u automatisch vaktechnische notities en nieuwsbrieven.

Voordelen

  • direct te beantwoorden vragen en korte adviezen met een geschatte tijdsbesteding van maximaal 1 uur, worden zonder nadere kosten behandeld.
  • indien de behandeling van de voorgelegde zaken (inclusief schriftelijk verslag) meer dan 1 uur tijd in beslag neemt, ontvangt u hiervan binnen 24 uur een reactie.
  • korting van 10% op het reguliere uurtarief.
  • altijd een antwoord binnen 48 uur.
  • korte adviezen o.b.v. een concrete casus en alle relevante feiten en omstandigheden.
  • consult schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail.
  • desgewenst schriftelijk verslag.
  • ontvangst nieuwsbrief per e-mail (verschijnt per 2 maanden).
  • ontvangst vaktechnische notities per e-mail.
De kosten van het adviesabonnement bedragen € 400,- (excl. btw) voor een periode van 6 maanden.
Klik hier als u een abonnement wilt afsluiten.