Werknemersregelingen/arbeidsvoorwaarden

 

Fiscale regelingen en faciliteiten moeten bij implementatie vorm krijgen in de arbeidsvoorwaarden. De hiervoor noodzakelijke regelingen, reglementen en overeenkomsten kunnen wij voor u verzorgen. Te denken valt aan:

  • optie- en werknemersparticipatieregelingen
  • kinderopvangregelingen
  • levensloopregelingen
  • pensioenregelingen
  • kostenvergoedingen
  • e.a.